Tietosuojaseloste


Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus:
Verkkosivujen yhteydenottolomaketta käytetään Arboristi Jouko Sarénin toimintaan liittyvään yhteydenottoon
ja/tai palautteen antamiseen. Lähetettyäsi yhteydenottolomakkeen voidaan henkilötietojasi käyttää
palautteeseen vastaamiseen.
Henkilötietojen käsittelyn peruste:
Lakiin perustuva velvoite (Tietosuojalaki 5.12.2018/1050, EU yleinen tietosuoja-asetus). Henkilön itsensä
antama suostumus.
Käsiteltävät henkilötiedot:
Sähköisen viestinnän tuottamat tunnistetiedot. Käytämme henkilötietoja yhteydenottoihin vastataksemme.
Säilytämme yhdenottolomakkeella lähetettyjä yhteystietoja kunnes toivottu työ/tiedustelu/palautekeskustelu kyseisen asiakkaan kanssa on saatu päätökseen.
Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää nähdäkseen hänestä kerättyjä henkilötietoja sekä korjata niissä olevia
virheitä. Jokaisella on oikeus pyytää meitä poistamaan kaikki itseään koskevat
henkilötiedot.
Muutokset:
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä
tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.3.2021.
Rekisterinpitäjä:
Arboristi Jouko Sarén
puh. 040 410 6161.

Verkkosivustomme osoite on: https://www.arboristi.com.